OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 04 czerwca 2023r. Najświętszej Trójcy

Papieska - Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin. Parafialna - Módlmy się, o święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i pracy na misjach z naszej diecezji. 1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu...