W ZWIĄZKUZ NAJNOWSZYMIWYTYCZNYMI RZĄDOWYMI LIMIT WIERNYCH W KOŚCIELEWYNOSI 30% OBŁOŻENIA(nie wliczając zaszczepionych)PODCZAS UROCZYSTOŚCIRELIGIJNYCH PRZEBYWAJĄC W KOŚCIELEWCIĄŻ NALEŻY MIEĆZASŁONIĘTE USTA I NOS