OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 01 maja 2022 R. – III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Intencje dla Żywego Różańca.

Intencja papieska: Módlmy się, aby młodzi ludzie, wezwani do pełni życia, odkryli Maryjny styl życia, który prowadzi do zasłuchania, głębokiego rozeznania, odwagi wiary i oddania służbie.

Parafialna – Dziękując za dar powołania kapłanom związanych z naszą parafą, aby z mocną wiarą, ufnością i otwartością  poddawali się Bożemu prowadzeniu .

1. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana.

2 Dziś rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy oddawać cześć Matce Zbawiciela. W naszej świątyniach nabożeństwo majowe w dni powszednie o tradycyjnych godzinach. Serdecznie zapraszam, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach.

3. Dziś przypada Święto Pracy. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich pracowników i pracodawców, aby podejmowali uczciwie swoje obowiązki. Modlimy się również za wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy, aby znaleźli godne zajęcie i mogli zapewnić byt swoim bliskim.

4. Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej.

5. We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane jak w niedzielę. Zapraszam na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Królowej Polski wypraszać Bożą opiekę dla całego naszego narodu o dar jedności i wzajemnego szacunku.

W KOŚĆIELE 3 MAJA W ŁOMNICY ODPUST O GODZ. 13.00.

6. W środę o godz.: 18:30 po Msza Św. próba przed I-komunią świętą.

7. W piątek, 6 maja, w liturgii będziemy obchodzili święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.

7a. Tego dnia o godz. 18.00 swoje spotkanie będą miała młodzież przygotowująca się do bierzmowania.

8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

9. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa. Spowiedź Św. w piątek w Róży Wielkiej przed Mszą Św. o 17.00 w i w Leżenicy przed Mszą Św. o godz. 18.00.

10. Objazd chorych i osób starszych ze Spowiedzią i Komunią Św. w sobotę od godz.: 8:30. Zapisy w Zakrystii lub biurze parafialnym.

udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest