OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 1 stycznia 2023r. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Intencje dla Żywego Różańca:

Módlmy się za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań religijnych,  aby społeczeństwo w którym żyją, uznało ich prawa i godność, wynikające z tego,  że jesteśmy braćmi i siostrami.

Parafialna – Za rodziny naszej parafii – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny i całego świata.

2. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Świętego Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój.

3. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej; pierwszy piątek miesiąca – dzień Komunii Świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za wszystkie grzechy nasze i świata oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień naszego oddania Niepokalanemu Sercu Bożej Matki.

4. Objazd chorych i starszych osób w sobotę od godz: 9:00. Zapisy tych osób w Zakrystii lub Biurze Parafialnym.

5. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze Święte tak jak w Niedzielę. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara: C + M + B, dodając cyfry Roku Pańskiego, ale co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat”.

6. W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Ofiary składane na tacę zostaną przeznaczone na cele misyjne.

7. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

8. Trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda.

Poniedziałek, 02.01. g. 16.00 – Łomnica- p. Morajko – p. Berej J. (strona prawa, kościół)

Wtorek, 03.01. – 16.30 – Łomnica — p. Maślanka – p. Piątek (strona lewa)

Środa, 04.01. – g. 16.30 – Łomnica – wzgórze p. Chwalisz – Musiał J oraz p. Chałabis – p. Majewscy

Czwartek, 05.01. – g. 16.00 – Pokrzywno – bloki 8,9,10 i domki

Piątek, 06.01. – g. 15.00 – p. Szak, Skwark, Bludnik, Polak.

Sobota, 07.01. – g. 11.00 – Łomnica I, p. Zyszczyk, Łomnica Folwark, Łomnica Młyn,

Niedziela, 08.01. –g. 15.00 – p. Żebrowscy,  p. Rosochowicz, p. Zyzik – p. Szafraniec J.

W czasie trwania kolędy Msza św. od poniedziałku do piątku będzie odprawiana o godz. 16.00, kancelaria w sobotę po Mszy świętej od godz. 17.30, nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w czwartek.

udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest