OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 12 marca 2023r. III Niedziela Wielkiego Postu

 

1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w miłosierdzie Boże. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych: Drodze krzyżowej i niedzielnych Gorzkich żalach. (Droga Krzyżowa  w piątki   o godz. 17:30 w Leżenicy, 17.00 w Kępie, w Róży Wielkiej o godz. 18.00 i w czwartek o 16.30 w Łomnicy; oraz w Gorzkich żalach odprawianych w każdą niedzielę wielkiego postu). Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

3. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

4. W czwartek od godz. 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

5. Od dzisiaj możemy nabywać również małe świece tzw. Paschaliki w cenie 10 zł. Jest to kontynuacja tradycji bożonarodzeniowej a złożone środki posłużą na pomoc dla bardziej potrzebujących.

6. Serdecznie dziękuj wszystkim ofiarodawcom, którzy w ostatnia niedzielę wsparli polskich misjonarzy kwotą 230 zł. – Bóg zapłać!

7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest