OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 16 lipca 2023r. XV Niedziela Zwykła

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zastawiając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata!

2. W sobotę,  22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Zyskała tytuł apostołki Apostołów, ponieważ to ona pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana.

3. W sobotę w Leżenicy o godzinie 14.00 rozpoczniemy celebrację odpustu ku czci Św. Jakuba Apostoła.

4. W przyszłą niedzielę, 23 lipca, w bliskości wspomnienia Świętych Joachima i Anny (26 lipca), przypada trzeci Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież Franciszek, wpisując ten dzień do kalendarza obchodów kościelnych, pragnie podkreślić także ich obecność i rolę w rodzinach oraz społecznościach lokalnych. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni” – podkreśla papież Franciszek w swoim nauczaniu. W naszej wspólnocie mamy wiele osób w podeszłym wieku, tym bardziej i nie tylko w tę przyszłą niedzielę bądźmy blisko nich i polecajmy ich szczególnej opiece opatrzności Bożej.

5. Ponieważ w przyszły wtorek, 25 lipca, czcimy Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, z tej okazji już w przyszłą niedzielę po Mszach Świętych błogosławimy kierowców i ich pojazdy.  Ewentualne ofiary zostaną przeznaczone na działalność MIVA Polska, czyli na potrzeby misji. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.

6. Jak co roku 1 sierpnia wyruszy kolejna Diecezjalna Piesza Pielgrzymka ze Skrzatusza na Jasną Górę. Zachęcamy gorąco parafian do uczestnictwa w pielgrzymce.

7. Pragną zawrzeć związek małżeński:

– Alicja SZYSZ, st. wolnego,

– Krzysztof Adam Michalski, st. wolnego.

8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

9. W dniach od 12.10 do 21.10 nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Włoch, bliższe informacje na stronie parafialnej i u ks. proboszcza.

udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest