OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 6 MARCA 2022 R. – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Intencje dla Żywego Różańca

Intencja ewangelizacyjna – O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyki.

Módlmy się, aby chrześcijanie wobec nowych wyzwań bioetyki zawsze się angażowali – przez modlitwę i działanie – na rzecz obrony życia.

Parafialna – O zakończenie działań wojennych ni pokój w Ukrainie.

 1. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu oraz ostatni dzień Kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas czasem zbliżania się do Boga, pracy nad sobą i wrażliwości na potrzeby innych. Kościół w sposób szczególny zaprasza nas do praktykowania modlitwy, postu i jałmużny.

2. We wtorek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki Najświętszej.

3. Zapraszam serdecznie na Drogę Krzyżową w piątki o godz17:30 w Leżenicy, 17.00 w Kępie, Róży Wielkiej o godz. 18.00 i Łomnicy w czwartek 17.30 oraz na nabożeństwo gorzkich żali w każdą niedzielę Wielkiego Postu.

4. Za udział w Gorzkich Żalach, a także w Drodze Krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

5. Najbliższa niedziela, 13 marca, będzie Niedzielą Ad Gentes – Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zapraszam do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w intencji wszystkich pracujących na misjach.  Przed Kościołem zbiórka do puszki na misje „Ad gentes”.

6. Tego dnia przypada także kolejna rocznica wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka. Zapraszam do modlitwy w intencji następcy Świętego Piotra, aby był dla wszystkich czytelnym drogowskazem podążania za Chrystusem.

7. Pragną zawrzeć związek małżeński:

– Remigiusz Szymon NOWAK – stanu wolnego z Klaudią DREWEK – stanu wolnego

– Paweł Stefan SZAŁEK – stanu wolnego z Iloną ŻEBROWSKĄ – stanu wolnego

– Patryk BOJARSKI – strona wolna z Adrianna ANDRUSZKIEWICZ –stanu wolnego

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krzysztofa Wolskiego z Róży Wielkiej lat 56. Wieczny odpoczynek…

9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

10. Wszystkim, którzy w tym tygodniu będą świętować imieniny, urodziny oraz różne jubileusze, a także wszystkim paniom życzymy obfitości Bożych darów oraz wsłuchiwania się w słowo Boga, które daje prawdziwe życie. 

udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest