Parafia Rzymskokatolicka

pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej

Róża Wielka 26
64-930 Szydłowo
parafia@rozawielka.pl
tel. 67 216-17-86

BIERZMOWANIE

PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DOTYCZĄCYMI PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

(…) Ważnym etapem przygotowania bliższego jest:
– udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej)
– w katechezie parafialnej (spotkania w grupach i ogólne)
– uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach.

Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki.
W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.

(…) ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych (msze św. i nabożeństwa) (…)
Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por. KKK 1310).

(…) Ze względów duszpasterskich do bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości. W przygotowaniu do tego sakramentu trzeba koniecznie uwzględnić możliwości osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. z niepełnosprawnością intelektualną).
Osoby dorosłe powinny odbywać formację w odrębnych grupach, np. dekanalnych lub diecezjalnych, w sposób dostosowany do zwyczajów lokalnych. Nie można udzielać bierzmowania dorosłym bez należytego przygotowania. (…)

NIEDZIELA I ŚWIĘTA

LEŻENICA:

8.45

RÓŻA WIELKA:

10.00

KĘPA:

11.30

ŁOMNICA:

13.00

WTOREK

KĘPA

18.00 (1.04-1.11) 17.00 (1.11-1.04)

ŚRODA

RÓŻA WIELKA

18.00 (1.04-1.11) 17.00 (1.11-1.04)

CZWARTEK

ŁOMNICA

18.00 (1.04-1.11) 17.00 (1.11-1.04)

PIĄTEK

LEŻENICA

18.00 (1.04-1.11) 17.00 (1.11-1.04)

SOBOTA

RÓŻA WIELKA

18.00 (1.04-1.11) 17.00 (1.11-1.04)

W poniedziałek nie ma Mszy Świętej

BIURO PARAFIALNE

Róża Wielka 26

64-930 Szydłowo

tel. 67 216-17-86

parafia@rozawielka.pl

KANCELARIA

Środa - po Mszy Świętej do 19.30

NR KONTA

Konto parafialne (PKO BP):

63 1020 3844 0000 1202 0061 8249

Konto remontowe (PKO BP):

84 1020 3844 0000 1502 0233 3169

odwiedziny na stronie

014269
Wycieczka Panoramiczna